ประเภทของผลิตภัณฑ์

wire Southeast Asia 2025 is a dedicated specialist trade fair to introduce the latest technology, machinery, tools and manufacturing innovations for the diverse wire and cable industries in the region.

กลุ่มผลิตภัณฑ์:

เครื่องจักรสำหรับ:

 • การผลิตและขบวนการผลิตลวดและเคเบิล
 • กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นลวดและการตบแต่ง
 • การผลิตผลิตตัวยึดเกาะ
 • การผลิตสปริง
 • การผลิตไฟเบอร์ออฟติก
 • เทคโนโลยีตัวยึดเกาะ / ยึดติดเข้าด้วยกัน
 • เครื่องมือเทคโนโลยีกระบวนการผลิต
 • วัสดุเทคโนโลยีกระบวนการผลิตอุปกรณ์เสริมต่างๆ
 • วัสดุ ลวดชนิดพิเศษและเคเบิล
 • เทคโนโลยีการควบคุมและการวัด
 • วิศวกรรมเกี่ยวกับการทดสอบ
 • การติดตั้งเพื่อการป้องกันสิ่งแวดล้อม
 • งานเฉพาะทาง
 • งานบริการ
wire Southeast Asia 2017

Top