เกี่ยวกับผู้จัดงาน

เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย
Messe Düsseldorf Asia

Messe Duesseldorf Asia

ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ
Best For Business

อะไรที่เราทำ เราทำมันได้ดี
What we do, we do right
ลูกค้าของเราต้องมาก่อนเสมอ
Our customers always come first.

ในฐานะผู้ให้บริการจัดงานแสดงสินค้าอย่างเต็มรูปแบบ งานของเราเป็นงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติที่เน้นอุตสาหกรรม เครื่องจักร วิศวกรรมโรงงาน การแพทย์และสุขภาพ เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย ได้ก่อตั้งศูนย์กลางการปฏิบัติการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี ค.ศ. 1985 จนถึงปัจจุบันยังคงเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าที่สำคัญในภูมิภาคนี้

เรามุ่งเน้นการสร้างเวทีสำหรับธุรกิจการค้า การเข้าสู่ข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ สูตรดังกล่าวผสมผสานกับการรูปแบบการทำงานที่มีความร่วมมือและก้าวนำที่ดี แนวทางความคิดนี้ผสมผสานเข้ากับแนวทางปฏิบัติงานที่พร้อมผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรและไม่เคยหยุดนิ่ง ส่งผลให้เราสามารถนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยปูทางสร้างทิศทางที่นำไปสู่โอกาสทางธุรกิจการค้าและการลงทุนในตลาดที่มีความน่าสนใจ ขนาดใหญ่และมีศักยภาพอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้

เกินความคาดหมายของท่าน
Exceeding your Expectations

ทุกสิ่งที่ทำ เราได้มีการออกแบบมาเพื่อให้การร่วมงานของทั้งผู้ออกงานแสดงและผู้เยี่ยมชมงานเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เรายึดมั่นที่จะทำให้งานแสดงของเราเป็นเวทีที่สร้างมูลค่าทางการตลาดอย่างสูงสุดและมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จให้เกินความคาดหมายของผู้ร่วมงาน ทุกงานที่จัดขึ้นมุ่งเน้นการไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตรง จึงได้มีการวางแผนจัดทำโปรแกรมประชาสัมพันธ์ที่มีครอบคลุมทั้งสื่อโฆษณา การตลาดโดยตรง การจับคู่เจรจธุรกิจ (business matching) และการจัดสัมนาด้านอุตสาหกรรม ฯลฯ งานแสดงสินค้าของเราถือเป็นงานที่มีการออกแบบเฉพาะ จัดขึ้นสำหรับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ การพบปะเจรจา แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดทางธุรกิจ รวมถึงเป็นประตูสู่โอกาสในการพบปะร่วมมือกับลูกค้าทั้งรายเดิมและรายใหม่ เสมือนการสร้างและสานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การนำรูปแบบการจัดงานแสดงสินค้าระดับโลกมาประยุกต์เข้ากับการจัดงานของเรา ทำให้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า ไม่ว่าท่านจะออกงานแสดงหรือเยี่ยมชมงานแสดงใดที่จัดขึ้นโดย เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ กรุ๊ป ที่งานนั้นๆ ท่านจะได้พบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลก (the world’s best) จากอุตสาหกรรมนั้นๆ

เราคาดหวังคุณภาพ - เราสร้างงานที่มีคุณภาพ
We expect quality - We deliver quality.

More info at http://mda.messe-dusseldorf.com/.


Top