ค่าใช้จ่ายในการร่วมออกงาน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

ค่าใช้จ่ายสุทธิทั้งหมดแสดงในหน่วยดอลล่าร์สิงคโปร์
ค่าประกันสิ่งของและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะถูกเรียกเก็บเมื่อสมัคร

แบบ A
Space Only (min 24 sqm) - space without stand structure, booth number & carpet.
575 ดอลล่าร์สิงคโปร์ ต่อ ตร.ม.

แบบ B
คูหามาตรฐานแบบธรรมดา (ขั้นต่ำ 12 ตร.ม.)
660 ดอลล่าร์สิงคโปร์ ต่อ ตร.ม.

แบบ C
คูหามาตรฐานแบบตกแต่งพิเศษ (ขั้นต่ำ 12 ตร.ม.)
745 ดอลล่าร์สิงคโปร์ ต่อ ตร.ม.

*ราคาบาท มีผลบังคับใช้กับบริษัทที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น


คูหามาตรฐาน

Basic Shell Scheme

*เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น รูปแบบของจริงอาจมีความแตกต่าง


คูหามาตรฐานแบบตกแต่งพิเศษ

Enhanced Shell Scheme

*เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น รูปแบบของจริงอาจมีความแตกต่าง


รายการไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์

สำหรับพื้นที่คูหามาตรฐานแบบธรรมดาและคูหามาตรฐานแบบตกแต่งพิเศษ

  พื้นที่ (เป็นตรม.)
รายการสิ่งของ 12-17 18-23 24-29 30-35 36-40
เก้าอี้หนัง 3 6 6 9 9
ตู้ล็อค 1 1 2 2 3
โต๊ะ 1 1 2 2 3
ถังขยะ 1 1 2 2 3
ไฟสปอตไลท์พร้อมขา 3 4 6 7 9
ปลั๊กไฟ 5 แอมป์/200 โวลท์ 1 1 2 2 3

หมายเหตุ :

  1. ข้อมูลทั้งหมดตรวจสอบ ณ วัน เวลา ที่พิมพ์ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในบางกรณี ผู้จัดงานอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ เงื่อนไขที่ระบุในหน้านี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญา
  2. รายการที่ไม่ใช้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
Top