เกี่ยวกับประเทศไทย / กรุงเทพมหานคร

Welcome to Thailand

ประเทศไทยแปลว่า ”ดินแดนแห่งอิสระเสรี” และหลายคนบรรยายประเทศไทยว่า ”ดินแดนแห่งรอยยิ้ม” ประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางของผืนดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยพื้นที่ 514,000 ตารางกิโลเมตร ประชากร 63 ล้านคนประมาณไว้เมื่อกลางปี 2545 ประมาณ 92% ของจำนวนประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ แบ่งออกเป็นพื้นที่หลัก 4 ส่วน ภูเขาภาคเหนือ พื้นที่เกษตรกรรมภาคกลาง ที่ราบสูงกึ่งแห้งแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคาบสมุทรทางใต้ที่โดดเด่นด้วยชายหาดและเกาะอันงดงาม

อากาศค่อนข้างร้อนชื้นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 29 องศาเซลเซียส มีสามฤดู ฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ฤดูร้อนตั้งแต่เมษายนถึงพฤษภาคม และฤดูฝนเริ่มจากเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ซึ่งฝนที่ตกติดต่อแต่ละครั้งไม่ค่อยจะเกินสองถึงสามชั่วโมง

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ เมืองที่ผสมผสานระหว่างประเพณีโบราณกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ต่างๆ สามารถเดินทางมาโดยสายการบินหลักของโลกมากกว่า 80 สายการบินจากเมืองต่าง และมีห้องพักชนิดหรูหรา ชั้นดี และแบบมาตรฐาน กว่า 70,000 ห้อง ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ ในเมืองใหญ่ๆมีผู้สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมาก

หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศไทย ได้ที่ www.tourismthailand.org

ข้อเท็จจริงและตัวเลข

About Thailand

ที่ตั้ง:

ตั้งอยู่กึ่งกลางของคาบสมุทรอินโดไชน่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
15.8700° N, 100.9925° E

ประชากร:

69,248,820 (2019)

ภาษาราชการ:

ภาษาไทย

หน่วยเงินตรา:

บาท

สภาพภูมิอากาศ:

เขตร้อน ร้อน ชื้น

wire Southeast Asia will be held at BITEC in Bangkok. More information about the venue here.

Top